Fossiele mollusken worden in het algemeen bestudeerd om twee vragen te beantwoorden. Ten eerste kunnen zij bijdragen tot de geologische datering van de aardlaag, waarin zij voorkomen (gidsfossielen!); ten tweede verschaffen zij inlichtingen over de ontwikkeling der weekdieren gedurende de aardgeschiedenis. Het is duidelijk dat het voor beide soorten onderzoek van belang is precies te weten uit welke afzetting een bepaald fossiel afkomstig is.