De Ned. Mal. Ver. heeft, financieel gezien, drie zorgenkinderen; Basteria, Correspondentieblad en Bibliotheek. Zonder de eerste twee is de Vereniging niet denkbaar. Deze organen vormen, mirabile dictu, zowel de levensvoorwaarden als de levensuitingen van de Vereniging. Het belang, dat aan deze publicaties gehecht wordt, blijkt duidelijk uit begroting en financiële jaarverslagen. Basteria en Correspondentieblad vragen meer dan 80% van de inkomsten.