Tijdens een excursie op Schiermonnikoog in maart 1962, hebben we, behalve vele van de aldaar reeds bekende niet-mariene mollusken, ook nog enkele soorten gevonden, die naar ons weten nog niet bekend waren van Schiermonnikoog. Het betreft onderstaande soorten; het materiaal bevindt zich in de collecties van ondergetekenden.