Het jaarlijks congres van de A.M.U. werd in 1962 gehouden in St. Petersburg, Florida, van 31 juli tot en met 3 augustus. De tijds-indeling was gelijk aan die van de vorige congressen. De ochtend van de eerste dag was voor inschrijving, de eerste middag werd het Congres officieel geopend door de president. Vervolgens werden de eerste voordrachten gehouden. De tweede en derde dag waren geheel gevuld met korte lezingen, in totaal twintig. President gedurende dit Congres was dr. W.K. Emerson, de huisvesting en andere voorbereidingen waren verzorgd door de St. Petersburg Shell Club. De lezingen werden gehouden in de gehoorzaal van het ”Florida Presbyterian College”, de deelnemers waren ondergebracht in het studentenhuis van dit College, de maaltijden werden gebruikt in de bijbehorende mensa.