Het ligt in de bedoeling in 1963 een aanvulling te publideren op de reeds verschenen lijsten van op Terschelling gevonden mariene mollusken (Basteria, Vol. 23, 1959, pp. 54-76 en Vol. 24, 1960, pp. 40-43). Om een beter inzicht te verkrijgen over het voorkomen van de zeldzamere soorten zouden wij het zeer op prijs stellen opgave te jntvangen van alle vondsten, die u op Terschelling deed van: