Dat het geniepig zetduiveltje zelfs in stencilwerk wel eens rondspookt, bewijst het Correspondentieblad. Op bladzijde 613 staat het woord ”Pisidienpabst”. Is dit juist?