Het is tegenwoordig mogelijk om uit de kalkschaal van mollusken de temperatuur te bepalen van het zeewater, waarin de dieren leefden. De methode, is in 1948 ontdekt door de Amerikaanse geofysicus Urey en is zowel toe te passen op recente als op goed bewaarde fossiele schelpen.