In C.B. 101 plaatste VADER enkele aanvullingen op de niet-mariene molluskenfauna van de Waddeneilanden. Dit geeft mij aanleiding een korte samenvatting te geven van de soorten, die van Terschelling bekend zijn. Hierbij zijn ook opgenomen mollusken, aangetroffen op het land in brak en zout millieu.