In 1957 werd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een nieuw instituut gesticht, het Hydrobiologisch Instituut afd. Deltaonderzoek, dat sinds 1959 is gevestigd te Ierseke. De opdracht van dit instituut is het maken van een floristische en faunistische inventarisatie van het Deltagebied van de Rijn, de Maas en de Schelde, en het bestuderen van de veranderingen, die in dat gebied zullen optreden als gevolg van de uitvoering van het Deltaplan. Het studiegebied strekt zich dus uit van Hoek van Holland zuidwaarts tot de Belgische grens, en van de Noordzee landinwaarts tot zover de getijdenwerking reikt. In 1958 werd ik belast met de uitvoering van de zoölogische inventarisatie van het gebied.