Herm is een minuscuul granieteilandje voor de Normandische kust. Het maakt deel uit van de Britse dwergarchipel, waarvan Guernsey en Jersey de bekendste eilanden zijn. Ondanks zijn gering oppervlak van ruim een vierkante kilometer, heeft het een oeroude geschiedenis. Sinds de tweede wereldoorlog wordt Herm bestuurd door een oud-majoor van het Britse parachutistenleger. Zijn onderdanen zijn veertig in getal. De voornaamste bron van inkomsten vormt het toeristenbezoek. Het zijn hoofdzakelijk inwoners van Guernsey die hun weekends of vacantie op Herm doorbrengen. Te hunnen gerieve is er een hotelletje en zijn er twee café's. Een motorsloep onderhoudt de verbinding van Herm met Guernsey. Een van de bijzonderheden van Herm is, dat het zijn eigen postzegels heeft. De B. & T. van Herm wordt eveneens door de oud-majoor georganiseerd. Op de driehoekige zegels staan afbeeldingen van op Herm levende vogels, vlinders en ander gedierte.