Het artikel van de heer L. v. Luuren is over het algemeen wat in mineur gesteld (zie CB 101 p. 1050-1051). Het maakt sterk de indruk van een ”Blitz-Besuch”. Verschillende liefhebbers zouden erdoor worden afgeschrikt het Mainzer Becken te bezoeken. Daarom een paar aanwijzingen die in elk geval goed zijn.