Vele leden zullen zich nog wel de enthousiaste excursie op 17 april 1955 naar de opgespoten Eem-terreinen in Amsterdam West kunnen herinneren. Het opgespoten zand met de zeer rijke schelpenfauna uit het Eemien was toentertijd opgezogen, uit de Sloterplas. De oude kust van de Eemzee loopt juist onder de zuidpunt van de plas door, zodat de gehele plas boven de zeer schelprijke kustfacies van de vroegere Eemzee ligt. De uit de Sloterplas opgespoten terreinen., zijn thans geheel bebouwd en tot ruiipe stadswijken getransformeerd. Voor ons valt er nu nog maar weinig te halen.