Tot op heden en blijkens archaeologische vondsten sedert praehistorische tijden spelen schelpen in de minder ontwikkelde samenlevingen een rol, welke overeenkomt met die van de edele metalen en van edelstenen – de laatste tot op zekere hoogte – in de moderne maatschappij. Zulks als waardemeter, ruilmiddel, sieraad, e.d., mede vanwege bestendigheid, aantrekkelijkheid en relatieve zeldzaamheid, althans voor de gebruikers.