Het komt vaak voor, dat wij door onze malacologische activiteiten verstrikt raken in moeilijkheden. Soms leiden deze moeilijkheden tot samenspraak in de werkgroepen waar zij opgelost worden, soms vindt men een oplossing door eigen studie. Vaak blijft het probleem liggen, men bant het uit zijn gedachten en sukkelt verder. Een enkele maal bereikt het probleem scherp omschreven uw redacteur. Nu dit probleem ter redactie werd gedeponeerd, wordt het, ook om het algemeen belang, in uw C.B. naar voren gebracht en behandeld. Het probleem, dat hier in concreto gesteld wordt, dient tevens als voorbeeld voor talloze andere vraagstukken met dezelfde achtergronden. In dit opstel zijn het juist deze achtergronden die belangrijk zijn. Het gaat over de wetenschappelijke naam als naam van een individu en als naam van een groep van individuen, welke groep wij ""soort"" noemen; let wel: DE soort. Het onzijdige •woordje ;isoort"" heeft een andere betekenis en is sinds lang alleen nog maar in pejoratief gebruik.