Op de wetenschappelijke vergadering van 30 november j.l. is door ondergetekende de aandacht gevestigd op het verrassend algemene voorkomen van de behaarde landslak Monachoides rubiginosa (A. Schmidt) in het Belgische zoetwatergetijdengebied, waar de soort tot nu toe over het hoofd was gezien. Steekproeven langs Dordtsche Kil, Oude Maas en Hollandsch Diep toonden inmiddels aan dat M. rubiginosa ook in Nederland vermoedelijk aanzienlijk algemener is dan tot nu toe werd aangenomen, en het ligt in de bedoeling in de komende zomer aan deze kwestie uitgebreider aandacht te schenken.