Begin oktober ontving de afdeling macro-palaeontologie van de Rijks Geologische Dienst een brok klei en een zak met los verzamelde land- en zoetwatermollusken, bijeengebracht door onze kaarteergeoloog, drs. J.H. Bisschops en zijn assistenten. Het materiaal was afkomstig uit de wanden van een kleigtoeve nabij Breda, die thans door Breda als vuilnisbelt gebruikt wordt.