Op verzoek van de Hongaarse malacoloog L. Pintér brachten K.H. Mienis en ondergetekende op 21 oktober 1968 een bezoek aan het voormalige eiland Wieringen. Het doel van dit bezoek was het vinden van levende exemplaren van Candidula intersecta (Poiret) en Cernuella virgata (Da Costa). Om het rendement van dit uitstapje zo groot mogelijk te maken, werd tevens een onderzoek ingesteld naar de molluskenfauna van het Amstelmeer. Daar hierbij enkele soorten aan het licht kwamen die niet genoemd worden door Neuteboom (1965) en Tanis (1967) volgt hieronder een overzicht van het verzamelde materiaal.