Publikaties over de niet-mariene molluskenfauna van Schouwen-Duiveland zijn schaars. Kuiper (1944) vermeldt gegevens over dit eiland en Van Benthem Jutting (1947) noemt enige gemeenten waar mollusken zijn gevonden. Jongere publikaties zijn die van Den Hartog (1961), Wolff (1966, 1967) en Meijer (1974) over enkele brakke binnenwateren en van Kuiper en Wolff (1970) over het genus Pisidium. (Deze waarnemingen werden in dit artikel niet verwerkt.)