Volgens Janssen en De Vogel komt Theodoxus fluviatilis (L.) alleen in bewogen water voor en is zij aangewezen op zuurstofrijk water en gebonden aan een vast substraat. Het leek me interessant enige waarnemingen te doen betreffende de reactie van deze mollusken op een afwijkend milieu.