In 1978 moet het streekplan Twente gereed zijn. In dit kader is het belangrijk dat de hier aanwezige natuurgebieden op hun juiste waarde worden getaxeerd.