In dit Engelse plaatwerkje, geschreven door de bibliothecaris van een plantentuin, worden 106 soorten schelpen afgebeeld en besproken, te weten 3 inktvissen, 95 gastropoden en 8 tweekleppigen. De kleurenfoto’s zijn zeer fraai, al is de stand van de schelpen niet altijd zoals wij het gewend zijn. De tekst bij elke soort vermeldt de naam, familie, afmeting en verspreiding plud nog een aantal interessante gegevens. Per pagina is één soort 'afgebeeld en beschreven. Bij de keuze va.n de schelpen is vooral op 'schoonheid gelet, zodat we naast zeldzame soorten (bv. Lambis violacea, Cypraea fultoni, Cymbiola cymbiola, Conus bengalensis) zeer algemene soorten aantreffen (bv. Strombus gigas, Cypraea argus, Mitra papalis, Conus textile). Het is haast overbodig te vermelden dat het, op drie boomslakken na, allemaal tropische mariene schelpen zijn.