Malacologische verzamelingen bestonden in Zeeland al lang voordat er sprake was van het eerste officiële museum, nl. dat van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.