Tijdens de discussie die volgde op de hierboven afgedrukte voordracht stelde de heer Butot de vraag of schelpen op 17e-eeuwse stillevens opgevat zouden kunnen worden als een symbool van de vergankelijkheid van het leven: de lege huls immers, waaruit het levende dier verdwenen is. De spreekster antwoordde hierop dat zij betwijfelde of men zich in die tijd zo sterk van dit verband bewust was. Ondergetekende beloofde het een en ander na te zoeken. Hier volgen de voornaamste uitkomsten, zo kort mogelijk samengevat.