In aansluiting op onze oproep in het Correspondentieblad nr. 167, december 1975, pag. 477, geven we bij deze een overzicht van de ons bekende vindplaatsen van mollusken in Twente, waarbij we tevens een aanduiding geven van de ons bekende verspreiding in het aangrenzend gebied. Het is echter duidelijk, dat in deze aan Twente grenzende regionen tengevolge van totaal andere omstandigheden – in het westen het stroomgebied van een grote rivier (iJssel) en over de oostgrens een gebied met grotere kalkrijkdom – soorten voorkomen die Twente wel nimmer zullen breiken.