Bij de drukkerij Pivali-Eindhoven B.V. is een schelpenkalender in kleuren verschenen, welke echter helaas niet in de handel is. De drukkerij heeft de gewoonte de zakenrelaties te verrassen met een kalender, waarvan het illustratieve deel een verzameling tot onderwerp heeft. Deze keer zijn het schelpen geworden en wel afkomstig uit de collectie van ons lid J.G.J. Frentrop te Zevenaar. De oudere leden zullen zich wellicht deze collectie nog herinneren, die bezichtigd kon worden gedurende de excursiedagen van 27/28 mei 1961 te Zevenaar, waarvan Frentrop de leiding had.