Welke speciale aspecten heeft de groei voor de morphologie van weekdieren; op welk basis-groeipatroon, bv. van de schelp, zijn de specifieke groeiverschijnselen gesuperponeerd? Om deze vraag te beantwoorden moeten we weten wat het basispatroon is of wat het typische weekdierachtige is van de weekdierschelp. De schelp van de Mollusca wijkt af van de schelp in andere diergroepen doordat deze 1) van uit één punt groeit (embryonale top) 2) als één structuur alle organen omsluit van het dier 3) slechts in één richting groeit 4) maar op één punt öf langs één lijn groeit 5) .wordt afgezet door slechts één klier (mantelklier).