Ondanks het tamelijk gure weer namen aan deze strandwandeling enkele leden van de Amsterdamse biologiestudentenvereniging ”Congo” en 7 NMV-leden deel. Het strand werd langs de vloedlijn in Zuidelijke richting afgelopen. Helaas lag er geen bijzonder interessant aanspoelsel, hetgeen ook blijkt uit de ingestuurde waarnemingen: geen. Het zou dan ook een strandwandeling zonder veel vermeldenswaardigs geworden zijn als niet één van de nCongo""-leden aan was komen lopen met een tamelijk klein Sepia-schild. Ondergetekende, die zich al enige jaren niet meer met mariene mollusken bezighoudt, vermoedde dat er iets vreemds aan het rugschild was en lette vanaf dat moment scherp op andere exemplaren. Die ook spoedig gevonden werden. Totaal werden 8 schilden gevonden, waarvan twee redelijk heel waren en de rest beschadigd. De meeste exemplaren dreven nog in het water en waren erg vers.