Aan het eind van de vergaderdag in Middelburg waarvan reeds eerder verslag werd gedaan, trof een deel van de leden elkaar weer aan bij het avondeten in de jeugdherberg van Vlissingen. Na de afwas, waaraan ikzelf mocht deelnemen, werd koers gezet naar hotel Riche, waar met de leden die daar onderdak gevonden hadden de avond erg gezellig werd doorgebracht.