In het jaar, dat de NMV de verjaring van de tweehonderdste sterfdag van de Zeeuwse arts en natuuronderzoeker Joh Baster (1711- 1775), schutspatroon van het tijdschrift Basteria, had kunnen gedenken, wandelde ik op een mooie zomerdag door zijn geboortestad Zierikzee. Terwijl ik mij afvroeg in welk huis aan de oude haven Baster wel gewoond kon hebben,, viel mijn oog op een sierlijk trapgeveltje op de hoek van het Havenpark, In het Kunstreisboek voor Nederland (1965, p# 528), door Van der Steur en Kalffj staat hierover ""Rijke pilastergevel 'In de Witte Swaen' aan de Oude Haven uit .1658, ingestort na de ramp van 1953, doch herbouwd uit oude materiaal"". Voor mij was het bijzondere van deze gevel de aanwezigheid van twee gebeeldhouwde guirlandes van tropische schelpen onder de ramen van de tweede verdieping. De boekhandel Jo.op Volker te Zierikzee heeft er een fotoprentbriefkaart van (Nr, 369)» Ik stuurde er hier een van aan Mevrouw Van der Feen met de vraag of dit huis – gezien de schelpen – de woning van Baster geweest sou kunnen zijn. Het antwoord was ontkennend. Mevrouw Van der Feen herinnerde mij aan een publicatie van W.S.S. van Benthem Jutting & C.M. van Hoorn over ”Oude en nieuwe gegevens over leven en arbeid van Dr Job Baster”, gepubliceerd in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1967, blz, 29-70), waarin het werkelijke huis is afgebeeld. Het is een stijlvol herenhuis met twee verdiepingen, elk met vijf schuiframen aan de straatzijde en twee ramen-aan weerszijden van de huisdeur. Het ligt in de zelfde huizenrij- als ""In de Witte Swaen"", nl. aan het huidige Havenpark, No. 35. Het is hier, dat dokter Baster zijn praktijk uitoefende, zijn wetenschappelijke onderzoekingen deed, zijn internationale briefwisseling onderhield en ook het ""schelpenbuffet"" creëerdö, dat men nu in het Zeeuws Museum te Middelburg kan bewonderen. Ik'koester de stille wens, dat in de gevel Van ""Baster1s huis eens een bescheiden gedenksteen wordt aangebracht ter herinnering aari deze grote Zeeuw. Een dergelijke gedenkplaat zou een bijdrage zijn tot het culturele aspect van deze historisch rijke stad.