In een van de laatste afleveringen van het correspondentieblad van onze Duitse zustervereniging beschreef Stoeber (1973) een aantal voorwaarden waaraan een malakoloog moet voldoen om een goed verzamelaar van zoetwatermollusken te zijn. Deze voorwaarden werden geillustreerd met enige aardige aanhalingen uit de literatuur.