Het langzamerhand zeer bekende boek over de tweekleppigen van de Britse eilanden, ”British Bivalve Seashells”, van de hand van Norman Tebble is nu herdrukt; het was al enige tijd uitverkocht en de vraag bleef nog steeds bestaan. De herdruk verschilt enigszins van de eerste druk. Alle fotoplaten zijn nu in kleuren afgedrukt, wat het boek zeker ten goede is gekomen. Behalve via de boekhandel is het ook te bestellen bij de Publications Officer, Royal Scottish Museum, Chambers Street, EDINBURGH EH1 1JF, Schotland (de auteur is nl. directeur van dit museum), of bij het British Museum (Natural History), Cromwell ""Road, LONDON SW7. De prijd is £ '3.00 ('ongeveer ƒ 15.-) c per post £ 3.21 (ongeveer ƒ 16.-). 'Warm aanbevolen!