In het CB no. 171 (aug. 1976), pp. 555-556, wordt de vraag opgeworpen door welke oorzaak soms zoveel beschadigde huisjes (van Heliciden) worden gevonden en als verklaring de mogelijkheid van predatie door vogels geopperd.