De firma Th. Pekaar en zn. te Yerseke is doende, achter duinen en zeedijk tussen Westkapelle en Domburg een nieuwe schelpdieren-verwaterplaats op te zetten. In grote betonnen bassins zullen daar straks de zilte zeebewoners worden verwaterd, aleer zij hun weg naar het binnen- en vooral ook naar het buitenland zullen vinden. En dan niet maar zo’n klein beetje, maar tienduizenden tonnen tegelijk.