Omstreeks 11.05 uur opent de vice-voorzitter dr. S. van der Spoel de bijeenkomst in een practicumzaal van het Biologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam met een hartelijk welkom aan de aanwezigen en geeft allereerst een overzicht van de gang van zaken op deze dag. Vervolgens geeft hij het woord aan ir.'A. Verduin, die een inleiding zal houden in het kader van deze bijeenkomst die gewijd is aan de mariene mollusken van de Middellandse Zee.