Bij ieder artikel hoort een korte inleiding of toelichting omtrent de ware bedoelingen van de schrijver, voor zover deze althans niet overduidelijk uit de titel blijken.