Twaalf jaar geleden wijdde ik in het CB (nr. 114: 1196) enkele regels aan de door het kantonnale bestuur van Neuchâtel, Zwitserland, getroffen maatregelen ter bescherming van slakken tegen overijverige verzamelaars uit het Frans-Zwitserse grensgebied. Sedertdien zijn soortgelijke besluiten ook elders in Zwitserland genomen. Sinds 1972 moet men in het kanton Waadt, dat aan Neuch&tel grenst, een speciale vergunning op zak hebben om eetbare slakken te mogen verzamelen. Zo'n jachtacte kost voor ingezetenen enkele tientjes, voor vreemdelingen het dubbele. Iedere slakkenvanger is verder verplicht de voorgeschreven meetring bij zich te dragen. In het gebied van NeuchS.tel bedraagt de binnendoorsnede van deze ring 32 mm, in het kanton Waadt is men met 35 mm doorsnede kennelijk iets ruimer van opvatting. De slak die door de ring valt, mag voorlopig blijven rondkruipen. Blijft hij er echter in steken, dan is zijn doodvonnis getekend en ontkomt hij niet aan zijn culinair noodlot * Ook het kanton Bern heeft nu de slakkenvangst aan banden gelegd.