Bij het archaeozoölogisch onderzoek worden die dierlijke resten onderzocht die door de voor- en vroeghistorische mens zijn achtergelaten in zijn woonplaatsen, offerplaatsen en graven.