Tijdens een verblijf van 23 tot 26 mei 1975 op het eiland Rottumeroog, werd behalve aan het verrichten van vogelwaarnemingen en het maken van floristische aantekeningen, tevens globaal aandacht besteed aan de malacofauna van dit eiland.