Na een gezamenlijk kopje koffie in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp opent de voorzitter ca. 11.15 uur de bijeenkomst in het nieuwe leslokaal. Hij verwelkomt de aanwezigen en schetst de gang van zaken voor deze dag. Vervolgens is het woord aan dr. E. Gittenberger, die een overzicht geeft van het ontstaan, doel en werkwijze van het Mollusken-Conité. Hij geeft tekst en uitleg over de verschenen handleiding voor het inventarisatieproject en de naamlijst van recente en fossiele nederlandse mollusken, waaraan de heer A.W. Janssen het grootste aandeel heeft gehad. Het gaat in de eerste plaats om de inventarisatie van collectiegegevens, die op computerkaarten zullen worden overgezet. De handleiding en de naamlijst, respectievelijk tegen de prijs van ƒ 9,- en ƒ 4,- zijn bij de penningmeester verkrijgbaar.