De leden die op de vergaderingen in Rotterdam (determineerdag) en Leiden (jaarvergadering) bij de penningmeester de Handleiding met Atlas (en Naamlijst) hebben gekocht, wordt verzocht hun naam en adres op te geven aan de heer J. van Tol, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, postbus 9517, 2300 RA Leiden.