Na jarenlange omzwervingen op het strand en wad rond Schiermonnikoog is het er dan toch eindelijk van gekomen: een samenvatting van de mariene mollusken die tot op heden op Schiermonnikook zijn gevonden. Ik heb gepoogd deze lijst zo volledig mogelijk te maken. Daarbij ben ik in hoofdzaak afgegaan op eigen waarnemingen en vondsten. Behalve deze zijn waarnemingen verwerkt van: D. Hoeksema (schr. meded.); W.J. Taekema (mondel. meded.); J.J. van Dijk, 1971; benevens 1 melding uit C.O. van Regteren Altena et al., 1965.