Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774) is een zeer algemene landslak in Nederland. Er zijn 177 geregistreerde vindplaatsen op de laatst gepubliceerde verspreidingskaart te tellen (Gittenberger e.a. 1970) daarvan liggen er 102 over het gehele land verspreid en 75 werden aangegeven binnen een smalle kuststrook en op de eilanden. Een zeer brede kuststrook die west- en noordkant van Friesland en de noordkant van Groningen omvat, is nóg vrij van stippen. Weer een nieuwe vindplaats die binnen de smalle kuststrook van Cadzand tot Rottum ligt, zou eigenlijk niet interessant zijn. Goed zoeken in herfst en winter zou in Friesland en Groningen zeker nieuwe vindplaatsen opleveren. Een nieuwe vindplaats van deze soort in de smalle kuststrook begint pas interessant te worden wanneer we met volle zekerheid weten dat de slak daar werkelijk nieuw is en de eerste soort van een zich vestigende malacofauna.