Bovengenoemde publicatie is uitegegeven ter gelegenheid van het 6e Europese Malacologische Congres, gehouden te Amsterdam van 15/19 augustus 1977, en aan alle deelnemers geschonken. Het is bedoeld om informatie te geven over de studie van de malacologie in Nederland. Drie facetten van de ontwikkeling van de malacologie in ons land worden er in belicht. Het eerste hoofdstuk getiteld ""Malacology in the Netherlands: Systematic and descriptive malacology"" van de hand van Dr, A.C. van Bruggen omvat de wetenschappelijke arbeid aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, het Zoölogisch Museum te Amsterdam en vele andere verzamelingen, zowel recent als fossiel materiaal. Het tweede hoofdstuk, getiteld ""Malacology in the Netherlands: Experimental malacology"" is geschreven door Prof. Dr. J. Lever en handelt over de fysiologische en anatomische zijde van de malacologie, zoals deze wordt beoefend aan de universiteiten te Utrecht en Amsterdam-, benevens het N.I.O.Z. te Texel. De publicatie wordt besloten met een artikel van Mevr. Dr. W.S.S. van Benthem-Jutting getiteld ""History of the Dutch malacological society"".