Er zijn in de literatuur een reeks afwijkingen van de schaal van Ammonieten te vinden, meestal betreft het deformaties van de schaal of veranderingen in de sutuurlijnen en/of sculptuur. Erfelijke factoren, zoals dwerggroei, bastaard- of seniele vormen en sexuele dimorfie laat ik hier buiten beschouwing. Ook deformatie van de schaal na de dood van het dier, door diagenese of geologische activiteiten, wordt niet behandeld, daar dit niet tot een biologische afwijking gerekend mag worden. Bovenstaande afwijkingen zijn echter wel in het schema opgenomen.