Momenteel is in voorbereiding de herdruk van honderd genummerde exemplaren van de Iconographie complète de coquilles fossiles de l’eocène des environs de Paris par M. Cossmann et G. Pisarro. Het zal verschijnen in twee gebonden delen, waarvan de kosten (incl. verzendkosten) ƒ 150,- zullen bedragen.