Tijdens overpeinzingen over het reilen en zeilen van onze vereniging sinds het aftreden van het interimbestuur in 1972 kwam de gedachte bij mij op een overzicht samen te stellen van de verenigingsactiviteiten sedert maart 1972. Na die datum zijn er verschillende nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals de anatomische- en determineerdagen, beide op initiatief van oud-voorzitter Joosse. Ook werd het zo langzamerhand de gewoonte om de herfstvergadering een wat zwaarder wetenschappelijk accent te geven, waaruit symposia voortkwamen over schelpgroei en zoögeografie. Hoe de leden deze activiteiten hebben ervaren moge blijken uit onderstaande cijfers. Naast de in de tekst genoemde cijfers duiden de tussén haakjes geplaatste getallen eveneens het aantal deelnemers aan.