Op 1 juli 1984 bestaat de Ned. Mal. Ver. een halve eeuw. Dat dit gevierd moet worden, staat als een paal boven water. De vraag is alleen: Hoe? Op de laatste ledenvergadering bracht de voorzitter het onderwerp ter sprake. Hij nodigde de leden uit mee te helpen denken over het feestprogramma van die dag (of dagen). Hier zijn enige suggesties mijnerzijds. Hopelijk komen, nu het eerste schaap over de brug is, ook andere leden met hun ideeën, zodat het bestuur nog in 1982 over een ruime keuze van voorstellen beschikt.