De samenstelling van de non-mariene malacofauna van Aruba, Curaçao en Bonaire is goed bekend. Enerzijds is dit vreemd, anderzijds is dit heel begrijpelijk. Vreemd, omdat deze eilanden in dit opzicht een uitzonderingspositie innemen. Veel eilanden van de Kleine Antillen zijn slechts summier geïnventariseerd, terwijl Hispaniola en Jamaica, met een zeer veel rijkere fauna ronduit verwaarloosd zijn.