Nog tamelijk onverwacht is de heer Lacourt ons op 76- jarige leeftijd ontvallen. Hij werd te Leiden geboren en heeft daar zijn gehele leven gewerkt en gewoond. Na het behalen van het einddiploma Mulo-B was hij ongeveer anderhalf jaar als volontair bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie werkzaam, waar hij zich bezig hield met vogels, in het bijzonder de schedels en de skeletten.