Eén van de meest interessante malacologische fauna-elementen van Zeeland is wel S. stagnorum. Deze soort is door de beroemde Zeeuwse arts en natuuronderzoeker Job Baster reeds in 1765 van het Kasskenswater gemeld. Pas in 1979 werd de soort ”herontdekt” (Bank, Butot & Gittenberger). Tot nu toe is het Kaaskenswater bij Zierikzee, tezamen met de ”Ronde Weel” tegenover het Kaaskenswater, de enige plaats waar de soort levend van bekend is. Tijdens een driedaagse excursie in Zeeland samen met de heren L.J.M.Butot (Bilthoven) en W.M. Romberg (Eschweiler, BRD) konden we haar echter op een derde lokaliteit vaststellen. Tevens vonden we haar op een drietal andere vindplaatsen, echter alleen in aanspoelsel. S. stagnorum was in Zeeland uitsluitend van Walcheren en Schouwen-Duiveland bekend; de nieuwe vindplaatsen bevinden zich in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland.